Bedre bruk av stemmen i jobben

Ønsker du å bli tryggere på å bruke stemmen din? Har du en jobb hvor du snakker i forsamlinger? Ønsker du å få mer kraft? Mer autoritet? Eller å nå bedre fram med budskapet ditt? Kanskje dere skal ha en juleforestilling? På slipp stemmen løs sangkurs får du mer kontakt med stemmen din. Jeg holder kurs for din bedrift, tilpasset de behovene dere har. Du og dine kollegaer kan også melde dere på kurs som allerede er oppsatt. Sjekk under sangkurs for voksne.

Finn stemmen gjennom bevegelse og utforskning av lyd i samhandling med andre. Jeg bruker bilder og spennende øvelser som er med på å frigjøre stemmen. Rytme, improvisasjon og sang fra kroppen. Både gruppeundervisning og individuell oppfølging. Kursene mine er ofte Roy Hart inspirert.

Jeg kan også tilby mer tekniske kurs hvor jeg bruker anerkjente metoder fra Complete Vocal Technique. I de tekniske kursene er det mer fokus på å få kontroll på stemmen.Stemmen har større muligheter enn vi ofte tror. Her kan du blant annet bli kjent med stemmens fire gir. Det tilbys også undervisning i fortolkning, rytme og bruk av effekter. Gjennom en enkel, morsom og effektiv tilnærming til sang får du anledning til å utforske din stemmes muligheter.

Synger du i et kor som trenger å jobbe med stemmen? Jeg tar også oppdrag for kor, vennegrupper og andre som ønsker å lære mer om sang og stemmebruk.

Påmelding: Karinsang@gmail.com