fbpx

Om undervisningen

Sangundervisning tilpasset din personlighet og smak

Hvert menneske er unikt, med sin stemme, sitt uttrykk, sine drømmer og sin særegne smak. Som sanglærer er jeg så heldig at jeg får jobbe med forskjellige mennesker og hjelpe dem med å forløse mulighetene de har til stemmebruk, fortolkning, rytme, til kreativitet og uttrykk. Dette gjør jeg med stor varhet for hva den enkelte ønsker seg.

Jeg tilbyr nettsangkurs for voksne hvor jeg tilbyr et vel av øvelser og du kan velge ut det som inspirerer og treffer deg mest. Jeg tilbyr enkelt timer til voksne som har deltatt på nettsangkursene, eller andre gruppetimer. Barn og ungdommer på Nesodden får tilbud om enkelt timer og grupper.

 

Complete Vocal Technique -En anerkjent, godt utprøvd og forskningsbasert metode

Cathrine Sadolins enkle og effektive gir deg muligheten til å synge som du vil. Ved hjelp av undervisning tilpasset din individuelle måte å lære på viser jeg deg hvordan du kan gjøre nærmest hva du vil med stemmen, hvis du bare er villig til å jobbe litt for det. Vil du synge stille og mykt eller rokke vilt? Liker du opera, popp, rock eller kanskje heavy metal? Jeg har teknikker som kan hjelpe deg til å gjøre drømmen din om til virkelighet. Om det skulle være å våge å synge i et kor, eller å stå på scenen. Ingen drøm er for stor eller for liten. Jeg er sertifisert lærer i Complete Vocal Technique og kan hjelpe deg med å utforske din stemmes muligheter.

Ved å bruke teknikkene til Cathrine Sadolin kan du bruke stemmen til alt du ønsker deg på en sunn måte som ikke skader stemmen og uten å bli hes. Denne tilnærmingen til sang er forskningsbasert, godt utprøvd og anerkjent.

Inspirasjon fra Roy Hart Theater

Sammen med vokal teknikkene fra Cathrine Sadolin er jeg som sanglærer også inspirert og videreutviklet fra Roy Hart Theater og avspenningsteknikker som gjør at sangen flyter lettere. Denne tilnærmingen har forløst enormt med kreativitet, sangglede og stemmeutvikling hos både meg og mine sangelever. Kropp, pust, følelser og stemme er nært knyttet sammen, og ved å leke med lyd, bevegelse og bilder kan vi bli kjent med stemmen på en spennende, morsom og forløsende måte. Jeg tilbyr gruppeundervisning med Roy Hart Theater. Det er også mulig å flette dette inn i enkelttimer, men jeg anbefaler grupper, da dette ofte er den beste måten å lære.

karin_og_elev cropped

Jeg tilpasser meg den enkelte elevs behov. Noen liker å jobbe mer teknisk, andre foretrekker i større grad å gå veien om følelsene. Begge innfalsvinklene til sang åpner opp for at vi kan gjøre nærmest hva som helst med stemmen. Begge tilnærmingene er lekne og lette å tilegne seg.