Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Slipp Stemmen Løs v/Karin Destainville Dammen (heretter kalt Bedriften), nettadresse www.slippstemmenlos.no behandler din personlige informasjon.

Du oppfordres til å nøye lese denne personvernerklæringen og vilkårene da du ved besøk på og bruk av innholdet på Bedriftens nettsider, samt ved kjøp av pakker, kurs og programmer samtykker i de betingelsene som beskrives i disse.

Sist oppdatert og gjeldende fra 1.desember 2023.

1. Behandlingsansvarlig

Karin Destainville Dammen er behandlingsansvarlig for Bedriftens behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Avhengig av tjeneste eller produkt du bestiller lagrer Bedriften med ditt samtykke: epostadresse og navn.

I tillegg lagres kjøpshistorikk og adferdsmønster på landingssider og i nyhetsbrev som sendes ut, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Betalingsinformasjon ved kjøp av en eller flere av tjenester lagres i betalingssystemene deltaker.no og Fiken.

Fra 10.juli 2023 ble et nytt rammeverk kalt EU-US Data Privacy Framework lansert og umiddelbart iverksatt slik at alle bedrifter som står på lista er trygge å sende data til. Basert på EU`s advekvansbeslutning er det også nå juridisk gyldig å sende data til amerikanske bedrifter basert på EU`s standardkontrakter for personvern.

Bedriften overfører all data i henhold til lovens rammer og regler.

3. Mindreåriges personopplysninger

Bedriften behandler ikke vitende opplysninger om personer under 13 år.

Dersom personer under 13 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe programmer/pakker/kurs hos Bedriften, må dette skje med foresatte eller verges uttrykkelige skriftlige samtykke.

Dersom Bedriften gjøres oppmerksom på at det har skjedd behandling av mindreåriges data hos seg, vil Bedriften øyeblikkelig gjøre sitt ytterste for å slette alle data om vedkommende fra alle systemer og programmer brukt hos seg.

4. Formål med behandlingen

Bedriften behandler opplysningene for å kunne gjennomføre forpliktelsene inngått etter avtale med deg.

Opplysningene brukes også for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon, SMS, direktemeldinger via sosiale medier som Facebook og Instagram, og eventuelle postutsendelser etter ditt samtykke, samt for din påmelding/deltagelse i aktiviteter som for eksempel challenges, kurs og undervisning i Bedriftens regi.

Personopplysninger som Campaign monitor, Bedriftens leverandør av epost/nyhetsbrev, gir tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så Bedriften kan forbedre sitt innhold i tråd med hva flertallet av abonnentene viser størst interesse for.

Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection. Informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: https://support.apple.com/no-no/guide/iphone/iphf084865c7/ios

Bedriftens sider på sosiale medier som Instagram, Facebook og YouTube har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at det kan lages mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.

Google Analytics brukes ikke av Bedriften, det eneste av analyser som blir brukt er de som er innebygde i leverandørenes systemer.

Bedriften benytter seg også av annonsering på Facebook og Instagram, hvilket gir innsikt i adferd i disse annonsene.

Opplysninger delt i Zoom møter enten individuelt eller som del av gruppe behandles for å gi deg som kunde den oppfølgingen du etterspør, og eventuelle notater legges i en GDPR-sikker skylagringstjeneste.

5. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, e-postadresse, eventuelt adresse, telefon, organisasjonsnummer benyttes for å oppfylle bestillings – og kjøpsavtaler mellom deg og Bedriften. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6.1b Avtale.

Der du har samtykket vil det vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS, samt direktemeldinger via sosiale medier. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra Bedriften.

Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i poster og annonser på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er Art 6.1.a Samtykke.

Ditt adferdsmønster på landingssider, samt adferd og direkte tilbakemeldinger i nyhetsbrev benyttes til å analysere:

 • Hvor mange som besøker landingsside
 • Hvor mange som bestiller freebee eller melder seg på nyhetsbrevet
 • Hvor mange eposter som har kommet vel frem til din epostadresse
 • Tilbakemeldinger direkte fra deg når du svarer på nyhetsbrevene
 • Adferd i epostene som sendes ut (åpnet, lenkeklikk etc)

Dette for å kunne forbedre og tilpasse innhold i henhold til besøkendes og abonnenters interesser. Disse innsiktene kan ikke deaktiveres av Bedriften, derfor ligger Art 6.1.b nødvendig for å levere etter avtale til grunn.

Bedriften behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev etc, ei heller ved betaling av eller deltakelse i bestilte programmer.

Bedriften lagrer dato og klokkeslett for når den enkelte meldte seg på nyhetsbrevet da alle landingssider har en avkrysningsboks for samtykke. Dette etter Art. 6.1.c Juridisk forpliktelse til å dokumentere samtykke.

Ved 1:1 og/eller gruppesamtaler over Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger.

Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke.

Av hensyn til personvern gjør IKKE Bedriften automatisk opptak av en til en timene. Kunden kan be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene blir brutt. Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt som beskrevet i kjøps- og bruksbetingelsene.

 

Ved gruppeundervisning på Zoom gjøres opptak av møtene som beskrevet på salgsside. Dette etter Art 6.1.b Avtale. Det er full anledning for deltakere å stille spørsmål på epost eller direktemeldinger via sosiale medier under kursets varighet.

Opplysninger innhentet ved kjøp lagres for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven i tråd med personvernforordningens Art 6.1.c Juridisk forpliktelse.

6. Innhenting av personopplysninger inkl cookies

Bedriften lagrer de personopplysningene du velger å gi på nettsidene dens..

Bedriften benytter seg av informasjonskapsler/cookies på landingssider (der du legger igjen epost og eventuelt navn), i annonser på Facebook og Instagram og i nyhetsbrev for å få innsikt i hvor mange som besøker landingssiden, hvor mange melder seg på nyhetsbrev og hvilke nyhetsbrev som kommer frem og ikke, adferd på nettsider og i eposter, samt adferd i annonser slik at Bedriften kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.

Bedriftens sider på Instagram, Facebook og YouTube har innebygde anonymiserte analyseverktøy som brukes til å se hvilket innhold som gjør det best så det kan lages mer innhold i tråd med følgeres interesser.

Når det gjelder automatiske avgjørelser, benytter ikke Bedriften seg av noe som anses som slike avgjørelser i egen regi, men benytter seg av Meta annonser som hjelper med adferdsrettet annonsering.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for Slipp Stemmen Løs sine egne nettsider.

Nettlesere, søkemotorer og sosiale medier du benytter deg av har egne personvernerklæringer.

For at du skal ha størst mulig kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefales du å lese personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du kan velge hvilke data du deler.

7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Den 10.juli 2023 ble et nytt rammeverk mellom USA og EU lansert, kalt EU-US Data Privacy Framework (forkortet DPF), og gjort gyldig med øyeblikkelig virkning. 

Bedriften gjør all overføring av data i henhold til lovens krav og reglement.

Bedriften vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre Bedriften er rettslig forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det. For å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen med deg utleveres nødvendige opplysninger til Bedriftens leverandører.

Campaign Monitor, leverandør av nyhetsbrev, er sertifisert i det nye rammeverket mellom EU og USA.

Bedriftens nettside hostes hos norske Fastname, som det er inngått databehandleravtale med.

Nettmøteleverandøren Zoom driftes fra USA og har standardkontrakter sammen med adekvansbeslutning som trygger dine data

Bedriften benytter også sosiale medier som Instagram, Facebook og YouTube som gir anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende.

Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres brukernavn og innhold i meldingen.

Ved annonsering på Facebook og Instagram får bedriften innsikt i hvordan disse gjør det, og demografi til de som viser størst interesse. Bedriften er ikke ansvarlig for hva slags informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.

Bedriften benytter også produkter fra Microsoft og Google til å skape og lagre ulike arbeidsbøker etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordres du til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.

I tillegg benyttes verktøy som Evernote, Dropbox og Google Keep for å gjøre notater for best mulig kundeoppfølging.

Gjennom betalingsløsningene innhentes informasjon for å gjennomføre kjøp og gi dokumentasjon Bedriften trenger for å overholde bokføringsloven.

Bedriftens leverandører kan innhente andre typer personopplysninger som Bedriften selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefales du å lese deres personvernerklæringer også:

Google

Campaign Monitor

Fastname

Deltaker.no

Fiken

Folio Bank

Meta (Facebook, Messenger og Instagram)

Zoom

Evernote

Dropbox

Microsoft

8. Sletting av personopplysninger

Opplysninger mottatt i forbindelse med din bestilling/ ditt kjøp lagres i Bedriftens aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og Bedriften,, eller på din forespørsel så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.

Opplysninger som Bedriften etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 5 år i henhold til lovens krav.

Opplysninger innhentet via Campaign Monitor slettes senest 60 dager etter du melder deg av nyhetsbrevet eller ved din forespørsel.

Informasjon behandlet av sikkerhetsmessige årsaker har ingen slettedato satt av Bedriften. Leverandør lagrer informasjonen så lenge det er nødvendig for å holde nettstedet/ systemet trygt.

Informasjon innhentet av analysesystemer har ingen spesifikk slettedato og oppdateres automatisk.

En-til-en møter via Zoom blir ikke automatisk lagret av Bedriften. Du som kunde kan be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene blir brutt.

 

Opptak av gruppeundervisning gjøres som beskrevet på salgssiden til det respektive kurset.

9. Rettigheter for den registrerte

Slipp Stemmen Løs behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til

 • Innsyn i hvilke personopplysninger Bedriften har lagret om deg
 • Flytting av egne personopplysninger til andre foretak
 • Retting av feil i opplysningene Bedriften har om deg
 • Å protestere på hvordan Bedriften behandler dine opplysninger
 • Begrensning i Bedriftens behandling av dine opplysninger
 • Sletting av opplysninger eller be om å “bli glemt”.
 • Å få informasjon.

Du har også spesifikke rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser gjort av dataprogrammer.

Bedriften benytter seg ikke av programmer og systemer som er å betrakte som «automatiske avgjørelser» per definisjon i egen regi, men annonsering på Facebook og Instagram innebærer adferdsbaserte automatiske avgjørelser.

Dersom du mener Bedriften har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, bes du om å ta kontakt på epost karinsang@gmail.com og merke eposten «Personvern». Du vil få svar på din henvendelse innen 2 virkedager.

Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet, men det er ønskelig at du tar kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en enkel og ukomplisert måte.

10. Personvernombud

Karin Destainville Dammen er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av Slipp Stemmen Løs.

11. Informasjonssikkerhet

Bedriften sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, konsekvent bruk av juridisk gyldige overføringsgrunnlag til USA, samt ved kryptering.

Bedriften har også databehandleravtaler med sine leverandører samt en fastlagt prosedyre for avvikshåndtering i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Bedriften retter seg etter taushetsplikt i all kontakt med kunder.

12Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan Bedriften behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på epost til karinsang@gmail.com

Vennligst merk eposten med emne «personvern».